maandag 28 februari 2011

Koptienden Loosdrecht 1590-1599

1590.

Cornelisz Elbertsz indie Loesdrecht 1 spt
Goert Willemsz indie Loesdrecht coemende nije in’t
boeck inde plaets van Thonis Berentsz IIII cop

Inv. nr. 54

1592.

Onder Cortehoeff:

Aert Jacobsz inde Loesdrecht in de plaets van
Meijert Henrick Meijertsz IIII cop
Goert Willemsz wonende indie Loesdrecht inde
plaets van Thonis Beerntsz IIII cop
Cornelisz Elbertsz inde Loesdrecht 1 spt
Dirck Ghijsbertsz inde Loesdrecht overgenomen
van Anthonis Beerentsz VI cop
Noch overgenomen van Floor Henrixsz IIII cop fac 1 spt II cop
Betaelt bij Aert Jacobsz
Geertgen Gerrits Willem Manten wijf inde plaets van
Thonis Elbertsz IIII cop
Adriaen Willem Bertsz inde Loesdrecht overgenomen
van Willem Gerrit Aryaensz vande Loesdrecht III cop
Noch overgenomen van Elbert Gerritsz
tot Hilferzum III cop fac VII cop

Inv. nr. 55

1593.

Onder Cortehoeff:

Aert Jacobsz inde Loesdrecht in de plaets van
Meijert Henrick Meijertsz IIII cop

Onder Hilversum:
Goert Willemsz wonende inde Loesdrecht inde
plaets van Thonis Beerntsz III cop
Cornelisz Elbertsz inde Loosdrecht 1 spt
Dirck Ghijsbertsz inde Loosdrecht overgenomen
van Anthonis Beerensz VI cop
Noch overgenomen van Floor Henricksz IIII cop fac 1 spt II cop
Geertgen Gerrits Willem Manten wijff inde plaets
van Thonis Elbertsz IIII cop

Inv. nr. 56

1594.

Onder Cortehouff:

Cornelis Adriaensz Mouthaen wonende inde
Loesdrecht overgenomen van
Jacob Ysacxsz II cop
Onder Loesdrecht:
Aert Jacobsz inde Loesdrecht in de plaets
van Meijert Henrick Meijertsz IIII cop
Onder Hilfersum:
Goordt Willemsz wonende inde Loesdrecht inde
plaets van Thonis Beerntsz IIII cop
Betaelt bij Sebastiaen Claesz
Adriaen Willem Bartsz inde Loesdrecht overgenomen
van Willem Gerrit Adriaensz vande Loesdrecht III cop
Noch overgenomen van Elbert Gerritsz
tot Hilfersum III cop
Geertgen Gerrits Willem Manten wijff inde plaets
van Thonis Elbertsz IIII cop
Sluy 93
Dirck Gijsbertsz inde Loosdrecht overgenomen
van Anthonis Beerensz VI cop
Noch overgenomen van Floor Henricxsz IIII cop fac 1 spt II cop
Cornelisz Elbertsz inde Loosdrecht 1 spt
Betaelt bij Bastiaen Claesz

Inv. nr. 57

1596.

Onder Hilfersum:

Cornelisz Elbertsz inde Loosdrecht 1 spt
Affgeset op Lambt. Henricxsz inde Loesdrecht 1 spt
ende compt daermede in’t boeck.
Affgeset die reste wezende 1 spt up Adryaen
Petersz woenende inde Loesdrecht comende
nye in’t boeck
Dirck Ghijsbertsz inde Loesdrecht overgenomen van
Anthonis Berentsz VI cop
Van Floor Henricxsz IIII cop fac IIII cop
Geertgen Gerrits Willem Manten wijff inde Loesdrecht
in plaets van Thonis Elbertsz IIII cop
Sluy de anno 95
Adriaen Willem Bartsz inde Loesdrecht overgenomen
van Willem Gerrit Adriaensz vande Loesdrecht III cop
Noch overgenomen van Elbert Gerritsz tot
Hilfersum III cop fac VII cop
Goorten Willemsz woenende inde Loesdrecht inde
plaets van Thonis Berentsz IIII cop
Onder Cortehouff:
Aert Jacobsz inde Loesdrecht in de plaets van Meijert
Henrixsz Meijersz IIII cop
Overgenomen van Dirck Ghijsbertsz VI cop
Overgenomen van Cors Henricxsz II cop
Van Elbert Jansz Licht V cop
Offgeset up Cornelis Adryaensz Mouthaen II cop
Overgenomen van Jan Jacobsz II cop fac II spt I cop
Onder Loesdrecht:

Cornelis Adryaensz Mouthaen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Jacob Ysacxsz II cop
Overgenomen van Aert Jacobsz II cop fac IIII cop
Betaelt bij Willem Adryaensz
Willem Adriaen Bertsz inde Loesdrecht overgenomen
van Ghijsbert Jacobsz Jongert IIII cop
Lambert Henricxsz comende nye in’t boeck
overgenomen van Corn. Elbertsz inde Loesdrecht 8 spt
Adryaen Petersz woenende inde Loesdrecht coemende
nye in’t boeck overgenomen van Corn. Elbertsz 8 spt
Ghijsbert Rijxsz comende nye in’t boeck overgenomen
van Lambert Jansz Hoeck 1 spt


Inv. nr. 58

1597.

Onder Hilversum:

Dirck Ghijsbertsz inde Loesdrecht overgenomen van
Anthonis Berentsz VI cop
Van Floor Henricxsz IIII cop
Affgeset op Aert Jacobsz VI cop fac IIII cop
Geertgen Gerrits Willem Mantens wijff inde Loesdrecht
in plaets van Thonis Elbertsz IIII cop
Sluy de anno 95
Adryaen Willem Bartsz inde Loesdrecht overgenomen
van Willem Gerrit Adryaensz vande Loesdrecht III cop
Noch overgenomen van Elbert Gerritsz
tot Hilferzum III cop fac VII cop
Goort Willemsz woenende inde Loesdrecht inde plaets
van Thonis Berntsz IIII cop
Onder Cortehouff:
Aert Jacobsz inde Loesdrecht in de plaets van Meijert
Henrick Meijertsz IIII cop
Overgenomen van Dirck Ghijsbertsz VI cop
Van Cors Henricsz II cop
Van Elbert Jansz Licht V cop
Offgeset up Cornelis Adrijaensz Mouthaen II cop
Overgenomen van Jan Jacobsz II cop fac II spt I cop
Cornelis Adrijaensz Mouthaen wonende ~ inde Loesdrecht
overgenomen van Jacob Yssacxsz II cop
Overgenomen van Aert Jacobsz II cop
Willem Adriaen Bartsz inde Loesdrecht overgenomen
van Ghijsbert Jacobsz Jongert IIII cop
Lambert Henricxsz overgenomen van Corn. Elbertsz 1 spt
Ghijsbert Rijcxsz wonendeinde Loesdrecht overgenomen
van Lambert Jansz Hoeck 1 spt


Inv. nr. 59

1598.

Onder Hilfersum:

Dirck Ghijsbertsz inde Loesdrecht overgenomen van
Anthonis Berentsz VI cop
Van Floor Henricxsz IIII cop
Affgeset op Aert Jacobsz VI cop fac IIII cop
Geertgen Gerrits Willem Manten wijff inde Loesdrecht
inde plaets van Thonis Elbertsz IIII cop
Adryaen Willem Bartsz inde Loesdrecht overgenomen
van Willem Gerrit Adryaensz vande Loesdrecht III cop
Noch overgenomen van Ellert Gerritsz tot
Hilferzum III cop fac VII cop
Onder Cortehouff:

Aert Jacobsz inde Loesdrecht in de plaets van Meijert
Henrick Meijertsz IIII cop
Overgenomen van Dirck Ghijsbertsz VI cop
Van Cors Henricsz II cop
Van Elbert Jansz Licht V cop
Offgeset up Cornelis Adrijaensz Mouthaen II cop
Overgenomen van Jan Jacobsz II cop fac II spt I cop
Betaelt bij Adryaen Govertsz woenende inde
Loesdrecht 8 spt
Cornelis Adrijaensz Mouthaen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Jacob Yssacxsz II cop
Overgenomen van Aert Jacobsz II cop
Willem Adriaen Baxsz inde Loesdrecht overgenomen
van Ghijsbert Jacobsz Jongert IIII cop
Lambert Henricxsz overgenomen van Corn. Elbertsz
inden Loesdrecht IIII cop
Adrijaen Petersz woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Cornelis Elbertsz 1 spt
Affgeset dvoors. thyenden op Claes Henricxsz
Keel off Ghijsbert Rijcxsz woonende inde
Loesdrecht
Overgenomen van Lambert Jansz Hoeck 1 spt
Willem Jacobsz Loenen woenende inden Loesdrecht
comende nye in’t boeck
overgenomen van Ellert Gerritsz 1 spt


Inv. nr. 60

1599.

Hilversum:

Ellert Gerritsz IIIJ spt IIIJ cop
Overgenomen van Cornelis Splintersz gecomen
van Pieter Adriaensz IJ cop
Affgeset op Willem Jacobsz Loenen 1 spt
woenende inden Loesdrecht
Affgeset op Cornelis Ellertsz IJ spt facit VJ cop
Adriaen Walichs inde Loesdrecht inde plaets
van Henrick Petersz Roelof IIIJ cop
Van Jan Jansz Lap IIIJ cop
‘twelck verdonckert zoude zijn
Daeromme te visiteren ouder boecken nae Jan voorsz facit 1 spynt
Dit land is zestalff spynt landst gelegen als het boeck
van 96 medebrengt
Ebbe Jansz Licht VJ spt IIIJ cop
Overgenomen van Thijman Lambertsz IIIJ cop
Van Rijck Thijmansz alias Rebel V cop
Affgeset op Aert Jacobsz inde Loesdrecht V cop facit VIJ spt IJ cop
Overgenomen van Aert Jacobsz wonende
inde Loesdrecht V cop
Dirck Ghijsbertsz inde Loesdrecht overgenomen
van Anthonis Berentsz VI cop
Van Floor Henricxz IIIJ cop
Affgeset op Aert Jacobsz VJ cop fac IIII cop
Geert Gerrits Willem Manten wijff inde Loesdrecht
inde plaets van Thonis Elbertsz IIIJ cop
Adriaen Willem Bartsz inde Loesdrecht overgenomen
van Willem Gerrit Adriaensz vande Loesdrecht IIJ cop
Noch overgenomen van Ellert Gerritsz
tot Hilfersum IIJ cop fac VIJ cop
Goordt Willemsz woenende inde Loesdrecht inde
plaets van Thonis Berntse IIIJ cop
Cortehoeff Anno 1599:
Aert Jacobsz inde Loesdrecht in de plaets van
Meijer Henrick Meijersz IIIJ cop
Overgenomen van Dirck Ghijsbertsz VJ cop
Overgenomen van Cors Henricsz IJ cop
Van Elbert Jansz Licht V cop
Offgeset up Cornelis Adriaensz Mouthaen IJ cop
Overgenomen van Jan Jacobsz IJ cop facit IJ spt I cop
Sluy de anno 98 I spt V cop
Betaelt bij Aeryaen Govertsz woenende
inde Loesdrecht I spt
Affgeset op Ebbe Jansz Licht V cop
Dvoorsz. sluy heeft Aert Jacobsz betaeld up
twe cop nae die hij verclaert Arijen Govertsz
woenende inden Loesdrecht compt te betalen
boven voornt. IIIJ cop
Cornelis Adriaensz Mouthaen woenende inde
Loesdrecht overgenomen van Jacob Ysacxz II cop facit IIIJ cop
Willem Adriaen Bartsz inde Loesdrecht overgenomen
van Ghijsbert -Jacobsz Jongert IIIJ cop
Lambert Henricxsz inde Loesdrecht overgenomen
van Corn. Elbertsz inden Loesdrecht IIIJ cop
Ghijsbert Rijcxz woenende inde Loesdrecht overgenomen
van Lambert Jansz I spt
Willem Jacobsz Loenen woenende inden Loesdrecht
overgenomen van Ellert Gerritsz 1 spt